# Huge stock | # In house development | Knowledge

Pressure plate Tenaci Performance

Tenaci pressure plate

Tenaci pressure plates are avalible in 184mm (7,25"), 200mm och 240mm.

Detta för att man skall kunna köra med en prestanda tryckplatta av mycket hög kvalite.
Tenaci tryckplatta är en komponent i kopplingen som ingår i ett modulsystem så du vet att du alltid kan anpassa din koppling för ditt ändamål. -Även i efterhand om förutsättningarna har ändrats.

Different sizes because you always have the choice to mount a high performance pressure plate of very high quality.
Tenaci pressure plate is one clutch component in a modular system so that you always have the performance suitable to your needs. -Even if the circumstances change after time.

Products


There are no products to list in this category.